Declaration of the Council of Lithuanian Freedom Fight Movement of February 16 1949 and Its Signatories

  • Tədris

”DƏRİDƏN OLAN MUZEY ƏŞYALARININ BƏRPASI” MÖVZUSUNDA ONLAYN MÜHAZİRƏ

Aprel 04, 2020

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin “Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması” ixtisasında təhsil alan tələbələrə keçirilən təcrübə kursu

Mart 08, 2020

Təcrübə kursu 30 may 2019

May 30, 2019

Təcrübə kursu 29 may 2019

May 29, 2019

Təcrübə kursu 8 aprel 2019

Aprel 08, 2019

Təcrübə kursu aprel 2019

Aprel 01, 2019

Təcrübə kursu 13 mart 2019

Mart 13, 2019

Təcrübə kursu 27 fevral 2019

Fevral 27, 2019

Təcrübə kursu 22 fevral 2019

Fevral 22, 2019

Təcrübə kursu 25 dekabr 2018

Dekabr 25, 2018

Təcrübə kursu 24 dekabr 2018

Dekabr 24, 2018

Təcrübə kursu 21 dekabr 2018

Dekabr 21, 2018