Declaration of the Council of Lithuanian Freedom Fight Movement of February 16 1949 and Its Signatories

  • ELMİ FƏALIYYƏT

ELMİ BƏRPA ŞURASININ 26.07.2021-Сİ İL TARİXLİ İCLASI

İyul 26, 2021

”DƏRİDƏN OLAN MUZEY ƏŞYALARININ BƏRPASI” MÖVZUSUNDA ONLAYN MÜHAZİRƏ

Aprel 04, 2020

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin “Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması” ixtisasında təhsil alan tələbələrə keçirilən təcrübə kursu

Mart 08, 2020

Elmi bərpa şurasının 15.01.2020-ci il tarixli iclası

Yanvar 17, 2020

ELMİ BƏRPA ŞURASININ NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLDİ

Sentyabr 11, 2019

Elmi Bərpa Şurası

İyun 19, 2019

Təcrübə kursu 30 may 2019

May 30, 2019

Təcrübə kursu 29 may 2019

May 29, 2019

ELMİ BƏRPA ŞURASININ 13.05.2019-СU İL TARİXLI ICLASI

May 13, 2019