Declaration of the Council of Lithuanian Freedom Fight Movement of February 16 1949 and Its Signatories

  • QALEREYA

Azərbaycanın görkəmli ictimai incəsənət xadimi, ədib, türkoloq Əli bəy Hüseynzadənin və qızı Feyzavər xanım Alpsarın xatirəsinə ithaf olunur

Aprel 27, 2020

Sufizmin əsas atributlarından biri olan “Kəşkül” və onun bərpa olunmuş nümunəsi haqqında araşdırma

Aprel 23, 2020

“Evdə qal, evdə yarat” layihəsi çərçivəsində" Qrafika əsərlərinin mexaniki təmizlənmə prosesi" haqqında məlumat

XIX əsrə aid palazın üzərində bərpa prosesi

Aprel 21, 2020

“Qrafika əsərlərinin bərpa və konservasiya prosesləri” haqqında qısa məlumat

Aprel 17, 2020

II virtual sərgi Ağcabədi tarix diyarşünaslıq muzeyi

Aprel 16, 2020

Muzey əşyalarının dağılmasını zəruri edən səbəblər və onlarla mübarizə üsulları

RƏNGKARLIQ ƏSƏRLƏRİNİN BƏRPA VƏ KONSERVASİYA PROSESİ

XIX ƏSRƏ AİD PALAZIN ÜZƏRİNDƏ APARILAN BƏRPA PROSESİ (I HİSSƏ)

Aprel 09, 2020