Declaration of the Council of Lithuanian Freedom Fight Movement of February 16 1949 and Its Signatories

  • Qonaqlar

YUNESCO-nun “MƏDƏNİ İRSİN MÜHAFİZƏSİ” PROQRAMININ GƏNC NÜMAYƏNDƏLƏRİ ELMİ BƏRPA MƏRKƏZİNDƏ

İyun 23, 2019

TÜRKİYYƏ CÜMHURİYYƏTİNİN TANINMIŞ BEYNƏLXALQ MÜTƏXƏSSİSLƏRİ ELMİ BƏRPA MƏRKƏZİNDƏ

May 07, 2019

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI MƏDƏNİYYƏT NAZİRLİYİNİN ELM VƏ TƏDQİQATLAR SEKTORUNUN MƏSLƏHƏTÇİSİ KAMRAN MUSAYEV ELMİ BƏRPA MƏRKƏZİNDƏ

Aprel 24, 2019

İTALİYALI MÜTƏXƏSSİS ELMİ BƏRPA MƏRKƏZİNDƏ

Dekabr 19, 2018

TÜRKİYYƏ CÜMHURİYYƏTİNİN TANINMIŞ BEYNƏLXALQ MÜTƏXƏSSİSLƏRİ ELMİ BƏRPA MƏRKƏZİNDƏ

Oktyabr 26, 2018

GÜRCÜSTANIN BEYNƏLXALQ BƏRPAÇISI ELMİ BƏRPA MƏRKƏZİNDƏ

Oktyabr 18, 2018

Muzey işi, bərpa və konservasiya sahəsində əməkdaşlıq - 02.dekabr.2015-cü il

Dekabr 02, 2015

Azərbaycan və Rusiya bərpaçılarının əməkdaşlığı - 2011

Aprel 27, 2011