MUZEY SƏRVƏTLƏRİ VƏ XATİRƏ ƏŞYALARININ ELMİ BƏRPA MƏRKƏZİNƏ SABİRABAD TARİX-DİYARŞÜNASLIQ MUZEYİNDƏN DAXİL OLAN EKSPONATIN TƏHVİL-TƏSLİM PROSESİ...


Sabirabad Tarix-Diyarşünaslıq muzeyinin fond mühafizi Gülcahan Bədirova və mərkəzin Baş mühafizi Pakizə Almazovanın iştirakı ilə bərpa olunan eksponat muzeyə təhvil verildi.

Avqust 05, 2022

Geri