Declaration of the Council of Lithuanian Freedom Fight Movement of February 16 1949 and Its Signatories

  • Elmi məqalələr

AZƏRBAYCAN TİKMƏ VƏ PARÇALARININ ŞÖHRƏTİ

May 05, 2020

BƏRPA OLUNMUŞ İRS

İyun 13, 2019

Xalça, xalça məmulatlarının ziyanvericiləri və onların qorunma üsulları

May 03, 2016

Sirri açılmış eksponatlar

Sulu boya rəsmlərinin bərpası və qorunması prinsipləri.

Yağlı boya əsərlərinin alternativ əsasa dublirə üsulu

Muzey əşyalarının bərpa məsələləri və konservasiya üsulları. Arxeoloji parçalar.

May 02, 2016