Declaration of the Council of Lithuanian Freedom Fight Movement of February 16 1949 and Its Signatories

  • Videoqalereya

Azərbaycan xalqının musiqiyə olan məhəbbəti onun qeyri-adi musiqi istedadından irəli gəlir.

Avqust 26, 2020

Azərbaycan Milli Xalça Muzeyindən Elmi Bərpa Mərkəzinə daxil olan “Avqustina” dekorativ keramik heykəlin üzərində aparılan bərpa və ton vermə prosesi

Qrafika əsərinin üzərindəki itmiş hissələrin bərpa prosesi

Avqust 21, 2020

Məfrəş üzərində aparılan demontaj prosesini təqdim edirik

Avqust 13, 2020

Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının Elmi Bərpa Mərkəzinin “Evdə qal, evdə yarat” layihəsi

May 01, 2020

Azərbaycanın görkəmli ictimai incəsənət xadimi, ədib, türkoloq Əli bəy Hüseynzadənin və qızı Feyzavər xanım Alpsarın xatirəsinə ithaf olunur

Aprel 27, 2020