GÜRCÜSTANIN BEYNƏLXALQ BƏRPAÇISI ELMİ BƏRPA MƏRKƏZİNDƏ


Elmi Bərpa Mərkəzinə vaxtaşırı müxtəlif ölkələrdən bərpa üzrə beynəlxalq ekspertlər təşrif buyurur. Növbəti qonağımız Gürcüstanınarxeologiyaüzrə tanınmış bərpaçısı Tamar Bakuradzedir. Qonaq bir iş günü ərzində Mərkəzimizin bərpaçı-rəssamları ilə geniş təcrübə mübadiləsi apardı və bərpaçılıq sahəsində tətbiq edilən yeniliklər haqqında öz fikirlərini bölüşdü.

Oktyabr 18, 2018

Geri