İTALİYALI MÜTƏXƏSSİS ELMİ BƏRPA MƏRKƏZİNDƏ


Elmi Bərpa Mərkəzinə vaxtaşırı müxtəlif ölkələrdən bərpa üzrə beynəlxalq ekspertlər təşrif buyurur. Növbəti qonağımız İtaliyanın Qafqazda abidələrin bərpası üzrə məsləhətçiAnna Skavezzonnu oldu. Qonaq bir iş günü ərzində Mərkəzimizin bərpaçı-rəssamların işləri ilə tanış olub, geniş təcrübə mübadiləsi apararaq bərpaçılıq sahəsində tətbiq edilən yeniliklər haqqında öz fikirlərini bölüşdü

Dekabr 19, 2018

Geri