AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI MƏDƏNİYYƏT NAZİRLİYİNİN ELM VƏ TƏDQİQATLAR SEKTORUNUN MƏSLƏHƏTÇİSİ KAMRAN MUSAYEV ELMİ BƏRPA MƏRKƏZİNDƏ


24 aprel 2019-cu il tarixində Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Elm və tədqiqatlar sektorunun məsləhətçisi Kamran Musayev Elmi bərpa mərkəzindəbərpaçı-rəssamların işləri ilə tanış olub, geniş təcrübə mübadiləsi apararaq bərpaçılıq sahəsində tətbiq edilən yeniliklər haqqında öz fikirlərini bölüşdü.

Aprel 24, 2019

Geri