TÜRKİYYƏ CÜMHURİYYƏTİNİN TANINMIŞ BEYNƏLXALQ MÜTƏXƏSSİSLƏRİ ELMİ BƏRPA MƏRKƏZİNDƏ


Elmi Bərpa Mərkəzinə vaxtaşırı müxtəlif ölkələrdən bərpa üzrə beynəlxalq ekspertlər təşrif buyurur. Növbəti qonaqlarımız Türkiyyə Cümhuriyyətinin tanınmış beynəlxalq mütəxəssisləridir. Bir iş günü ərzində onlar Mərkəzimizin bərpaçı-rəssamları ilə geniş təcrübə mübadiləsi apardılar.

May 07, 2019

Geri