“Muzey Sərvətlərinin qorunması bərpaçı – konservatorların başlıca vəzifəsidir” mövzusunda təlim – kurs proqramı vasitəsilə Azərbaycan Xalça Muzeyinə ekskuriya


 

1

2

3

4

5

6

 

7

Aprel 07, 2016

Geri