Təcrübə kursu 29 may 2019


2019-ci ilin may ayından Elmi Bərpa Mərkəzində Rəssamlıq Akademiyasının Sənətşünaslıq fakultəsinin “İncəsənət əsərlərinin bərpası və ekspertizası” ixtisasının tələbələrinə təcrübə kursu keçirilir

Təcrübə kursu may ayının sonunadək davam edəcək

May 29, 2019

Geri