YUNESCO-nun “MƏDƏNİ İRSİN MÜHAFİZƏSİ” PROQRAMININ GƏNC NÜMAYƏNDƏLƏRİ ELMİ BƏRPA MƏRKƏZİNDƏ


Elmi Bərpa Mərkəzinə vaxtaşırı beynəlxalq ölkələrdən mütəxəssislər buyurur. Növbəti qonağımız UNESCONUN “Mədəni irsin mühafizəsi” proqraminin gənc nümayəndələri oldu. Qonaqlar bir iş günü ərzində Mərkəzimizin bərpaçı-rəssamları ilə geniş təcrübə mübadiləsi apardı və bərpaçılıq sahəsində tətbiq edilən yeniliklər haqqında öz fikirlərini bölüşdü

İyun 23, 2019

Geri