Rusiyanın Bərpa üzrə Dövlət Elmi-Tədqiqat İnstitutunda bərpaçı alimləri ilə görüş zamanı Moskva, 2009


Rusiyanın Bərpa üzrə Dövlət Elmi-Tədqiqat İnstitutunda bərpaçı alimləri ilə görüş zamanı Moskva, 2009

Yanvar 01, 2009

Geri