TOVUZ RAYON AŞIQ HÜSEYN BOZALQANLI ADINA AZƏRBAYCAN AŞIQ SƏNƏTI DÖVLƏT MUZEYININ TOPLUSUNA MƏXSUS EKSPONATIN 10 GÜN ƏRZINDƏ BƏRPASI


Tovuz rayon Aşıq Hüseyn Bozalqanlı adına Azərbaycan Aşıq Sənəti Dövlət Muzeyinin toplusuna məxsus eksponatın – Aşıq Hüseyn Bozalqanlının büstünün bərpa və konservasiyaya ehtiyacı olduğu mərkəzimiz tərəfindən müəyyənləşdirilmişdir.

Bununla əlaqədar eksonat Elmi Bərpa Mərkəzinin ali-dərəcəli bərpaçıları tərəfindən “Azərbaycan Respublikası Muzey Sərvətlərinin və Muzey Kolleksiyasının Uçotu və Mühafizəsinə dair Təlimat”da müəyyən edilmiş qaydada 10 gün ərzində yerində bərpa olunmuşdur.

Oktyabr 14, 2019

Geri