CƏBRAYIL TARİX-DİYARŞÜNASLIQ MUZEYİNİNDƏN ELMİ BƏRPA MƏRKƏZİNƏ DAXİL OLAN EKSPONATLARIN BƏRPADAN SONRA TƏHVİL-TƏSLİM PROSESİ…


Cəbrayıl Tarix-Diyarşünasliq Muzeyindən Elmi Bərpa Mərkəzinə daxil olan 25 ədəd eksponat qısa müddətdə gücləndirilmiş iş rejimində bərpa olunaraq muzeyə təhvil verilib.

  • CorelDRAW X5 Graphic

  • CorelDRAW X5 Graphic

  • CorelDRAW X5 Graphic

  • CorelDRAW X5 Graphic

  • CorelDRAW X5 Graphic

  • CorelDRAW X5 Graphic

  • CorelDRAW X5 Graphic

Fevral 17, 2020

Geri