XIX ƏSRƏ AİD PALAZIN ÜZƏRİNDƏ APARILAN BƏRPA PROSESİ (I HİSSƏ)


Mərkəzin ali dərəcəli bərpaçı-rəssamı, əməkdar mədəniyyət işçisi Sima Quliyeva tərəfindən “İçərişəhər Muzey Mərkəzi”nin toplusundan xalça nümunəsinin – XIX əsrə aid palazın üzərində aparılan bərpa prosesi (I hissə)

Aprel 09, 2020

Geri