RƏNGKARLIQ ƏSƏRLƏRİNİN BƏRPA VƏ KONSERVASİYA PROSESİ


Elmi Bərpa Mərkəzinin rəngkarlıq şöbəsinin müdiri, bərpaçı-rəssam Tofiqə Zeyalova: Rəngkarlıq əsərlərinin bərpa və konservasiya prosesi haqqında məlumat

Aprel 16, 2020

Geri