Muzey əşyalarının dağılmasını zəruri edən səbəblər və onlarla mübarizə üsulları


Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının Elmi Bərpa Mərkəzinin Elmi Tədqiqat şöbəsinin elmi işçisi Lətifə İsgəndərli:  “Muzey əşyalarının dağılmasını zəruri edən səbəblər və onlarla mübarizə üsulları” haqqında məlumat

Aprel 16, 2020

Geri