II virtual sərgi Ağcabədi tarix diyarşünaslıq muzeyi


Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının Elmi Bərpa Mərkəzinin Mərkəzinin respublika muzeylərinin toplularından bərpa və konservasiya etdiyi eksponatların fotoşəkillərindən ibarət II virtual sərgi Ağcabədi tarix diyarşünaslıq muzeyinin toplularından olan eksponatlara həsr olunub

Aprel 16, 2020

Geri