Sufizmin əsas atributlarından biri olan “Kəşkül” və onun bərpa olunmuş nümunəsi haqqında araşdırma


Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının Elmi Bərpa Mərkəzinin baş mühafizi, AMEA-nın N. Gəncəvi adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin dissertantı İranə İbrahimovanın sufizmin əsas atributlarından biri olan kəşkül və MSXƏEBM də onun bərpa olunmuş nümunəsi haqqında araşdırmasını təqdim edirik

Aprel 23, 2020

Geri