Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının Elmi Bərpa Mərkəzinin “Evdə qal, evdə yarat” layihəsi


Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının Elmi Bərpa Mərkəzinin “Evdə qal, evdə yarat” layihəsi çərçivəsində mərkəzin qrafika şöbəsinin bərpaçı-rəssamı Ləman Rəcəblinin “Qrafika əsərlərinin bərpası zamanı ton vermə prosesi” haqqında məlumatı təqdim edir

May 01, 2020

Geri