HEYDƏR ƏLİRZA OĞLU ƏLİYEV AZƏRBAYCAN XALQININ ÜMUMMİLLİ LİDERİ — 97


«Bizim ən böyük vəzifəmiz Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyini qorumaq, saxlamaq,
möhkəmləndirmək, inkişaf etdirmək və onu
əbədi etməkdən ibarətdir»
HEYDƏR ƏLİYEV

Azərbaycan xalqı böyük şəxsiyyət Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 97 illik yubileyini yüksək ehtiramla qeyd edir.
Hər bir kəs ilk növbədə öz xalqı, vətəni ilə tanınır. Elə nadir insanlar da var ki, onlar mənsub olduğu xalqı, vətəni tanıdır, şöhrətləndirirlər. Belə insanlar seçilmiş şəxsiyyətlərdir və xüsusi missiyası olan liderlərdir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev məhz belə şəxsiyyətlərdəndir.
Görkəmli dövlət xadimi, dünya miqyaslı siyasətçi, Azərbaycan Milli dövlətçiliyini bütün təhlükələrdən xilas edib qoruyan və inkişaf etdirən qüdrətli şəxsiyyət kimi Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti müasir tariximizin ən mühüm və şərəfli mərhələsini təşkil edir. Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illər tariximizin qızıl dövrü kimi yaddaşlara həkk olunmuşdur.

May 10, 2020

Geri