Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının Elmi Bərpa Mərkəzinin Elmi Tədqiqat şöbəsinin elmi işçisi Lətifə İsgəndərli: “Muzey əşyalarının dağılmasını zəruri edən səbəblər və onlarla mübarizə üsulları” haqqında məlumat - II hissə


May 19, 2020

Geri