Bərpa və konservasiya eksponatların bərpadan əvvəl və bərpadan sonrakı görünüşlərini əks etdirən fotoşəkillərdən ibarət sərginin təqdimatı


Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının Elmi Bərpa Mərkəzinin respublika muzeylərinin toplularından bərpa və konservasiya etdiyi eksponatların bərpadan əvvəl və bərpadan sonrakı görünüşlərini əks etdirən fotoşəkillərdən ibarət sərginin təqdimatı

 • Untitled-1

 • Untitled-1

 • Untitled-1

 • Untitled-1

 • Untitled-1

 • Untitled-1

 • Untitled-1

 • Untitled-1

 • Untitled-1

 • Untitled-1

 • Untitled-1

 • Untitled-1

İyun 29, 2020

Geri