Məfrəş üzərində aparılan demontaj prosesini təqdim edirik


Məfrəş. XX əsrin əvvəli
Yun, xovsuz, əl işi
Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi
Bərpaçı-rəssam: Xatirə Əmirova

Avqust 13, 2020

Geri