Qrafika əsərinin üzərindəki itmiş hissələrin bərpa prosesi


“İnqilab və mədəniyyət” jurnalı, 1934-cü il noyabr

Abdulla Şaiqin Mənzil Muzeyi

Bərpa yeri və tarixi: 2020-ci il, Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının Elmi Bərpa Mərkəzi

Bərpaçı-rəssam: Ləman Rəcəbli

Avqust 21, 2020

Geri