Azərbaycan Milli Xalça Muzeyindən Elmi Bərpa Mərkəzinə daxil olan “Avqustina” dekorativ keramik heykəlin üzərində aparılan bərpa və ton vermə prosesi


“Avqustina” üç hissəli dekorativ keramik heykəl, 1989-cu il

Müəllif: M.Əliyev

Bərpa yeri və tarixi: 2020-ci il, Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının Elmi Bərpa Mərkəzi
Keramika üzrə bərpaçı-rəssam: Sultan Sultanov

Avqust 26, 2020

Geri