Azərbaycan Milli Xalça Muzeyindən Elmi Bərpa Mərkəzinə daxil olan XX əsrin əvvəlinə aid “Qurama” üzərində aparılan bərpa prosesi


“QURAMA”

XX əsrin əvvəli. Azərbaycan.

İpək, məxmər, pambıq

Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi

Bərpa yeri və tarixi: 2020-ci il, Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının Elmi Bərpa Mərkəzi
Tikmə üzrə bərpaçı-rəssam: Aynur Məmmədova

Sentyabr 08, 2020

Geri