ELMİ BƏRPA ŞURASININ 12.10.2020-СI İL TARİXLİ İCLASI


2020-ci il oktyabr ayının 12-də Elmi Bərpa Mərkəzində mərkəzin direktoru Zərifə xanım Məlikovanın sədrliyi ilə Elmi Bərpa şurasının növbəti iclasında “Qrafika” şöbəsinin işi müzakirə edildi. Gündəliyə əsasən mərkəzə Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyindən daxil olan qrafika əsərlərinin və Abdulla Şaiqin Mənzil Muzeyindən daxil olan kağız sənədlərin bərpadan sonrakı vəziyyətlərinə baxış keçirildi.
Eksponatların bərpa zamanı görülən işlər və nəticələri haqqında müzakirələr aparıldı, müvafiq qərarlar qəbul edildi.

Oktyabr 13, 2020

Geri