XAÇMAZ TARİX-DİYARŞÜNASLIQ MUZEYİNİNDƏN ELMİ BƏRPA MƏRKƏZİNƏ DAXİL OLAN EKSPONATLARIN BƏRPADAN SONRA TƏHVİL-TƏSLİM PROSESİ...


Xaçmaz Tarix-Diyarşünasliq Muzeyindən Elmi Bərpa Mərkəzinə daxil olan eksponatlar bərpa olunaraq muzeyə təhvil verilib

Noyabr 02, 2020

Geri