Mirəli türbəsi


Mirəli türbəsi Füzuli rayonunun Aşağı Veysəlli kəndində təpə üzərində ucalan qülləvari türbədir.

Türbə inşaat texnikasına görə, Elxanilər dövründə XIV əsrdə tikildiyi hesab edilir.

Yanvar 18, 2021

Geri