KƏLBƏCƏR TARİX-DİYARŞÜNASLIQ MUZEYİNDƏN ELMİ BƏRPA MƏRKƏZİNƏ DAXİL OLAN EKSPONATLARIN TƏHVİL-TƏSLİM PROSESİ


Kəlbəcər Tarix-Diyarşünasliq Muzeyinin direktoru Əsgərov Bərzani və mərkəzin baş mühafizi İranə İbrahimovanın iştirakı ilə bərpa ediləcək növbəti 20 ədəd eksponatın təhvil-təslim prosesi…

Yanvar 20, 2021

Geri