MUZEY SƏRVƏTLƏRİ VƏ XATİRƏ ƏŞYALARININ ELMİ BƏRPA MƏRKƏZİNƏ BƏRDƏ TARİX-DİYARŞÜNASLIQ MUZEYİNDƏN DAXİL OLAN EKSPONATLARIN BƏRPADAN SONRA TƏHVİL-TƏSLİM PROSESİ...


Bərdə Tarix-Diyarşünasliq Muzeyinin direktoru Mehriban Əliyeva və mərkəzin baş mühafizi İranə İbrahimovanın iştirakı ilə bərpa olunan növbəti 22 ədəd eksponat muzeyə təhvil verildi.

Təhvil-təslim prosesini və bərpa olunan eksponatların siyahısını Sizə təqdim edirik

 

Xəncər

Su qabı (tuluğ)

Süddan biçimli qab (2 ədəd)

İkiqulplu mətbəx qabı

Badya (2 ədəd)

Xurcun (2 ədəd)

Bilərzik (13 ədəd)

Fevral 16, 2021

Geri