BƏRPAÇILARIMIZIN BİR İŞ GÜNÜ...


Bu gün Azərbaycanın muzeylərində minlərlə bərpa və konservasiyaya ehtiyacı olan eksponatlar mövcuddur. Muzey əşyalarının əksəriyyəti zamanın təsirindən və saxlanma şəraitinə riayət olunmadığından dağılmaya məruz qalir. Belə hallarda artıq konservasiyadan əlavə, bərpa tələb olunur.

Xalqımızın zəngin bədii – tarixi irsi, dəyərli mənəvi və maddi sərvətləri — işində incədən incəni seçən, işini həssaslıqla, peşəkarlıqla həyata keçirən yüksək dərəcəli mütəxəssislərin, Muzey Sərvətlərin və Xatirə Əşyalarının Elmi Bərpa Mərkəzinin bərpaçı-rəssamlarının qayğıkeş əllərini gözləyir.

Fevral 26, 2021

Geri