MUZEY SƏRVƏTLƏRİ VƏ XATİRƏ ƏŞYALARININ ELMİ BƏRPA MƏRKƏZİNƏ AZƏRBAYCAN MİLLİ İNCƏSƏNƏT MUZEYİNDƏN DAXİL OLAN EKSPONATLARIN QƏBUL PROSESİ


Azərbaycan Milli İncəsənət muzeyinin nümayəndəsi “Arxeologiya keramikası və çini” fondunun müdiri Fidan Muradəliyeva və mərkəzin baş mühafizi İranə İbrahimovanın iştirakı ilə bərpa olunacaq 15 ədəd eksponatının qəbul prosesi…

Mart 18, 2021

Geri