MUZEY SƏRVƏTLƏRİ VƏ XATİRƏ ƏŞYALARININ ELMİ BƏRPA MƏRKƏZİNƏ ŞUŞA ÜZEYİR HACIBƏYLİNİN EV MUZEYİNDƏN DAXİL OLAN EKSPONATIN BƏRPADAN SONRA TƏHVİL-TƏSLİM PROSESİ...


Şuşa Üzeyir Hacıbəylinin Ev muzeyinin fondunun müdiri Zülfiyyə Abbasova və mərkəzin baş mühafizi İranə İbrahimovanın iştirakı ilə Azərbaycan professional musiqisinin banisi, böyük musiqişünas alim və pedaqoq Üzeyir Hacıbəylinin anası Şirin xanım Əliverdibəyovaya məxsus milli toy geyimi (gəlinliyi) bərpa olunaraq muzeyə təhvil verilib.

Aprel 29, 2021

Geri