ELMİ BƏRPA ŞURASININ 28.09.2021-Сİ İL TARİXLİ İCLASI


2021-ci il sentyabr ayının 28-də Elmi Bərpa Mərkəzində mərkəzin direktoru Zərifə xanım Məlikovanın sədrliyi ilə Elmi Bərpa şurasının növbəti iclasında “Qrafika və Tətbiqi incəsənət” şöbəsinin işi müzakirə edilib. Gündəliyə əsasən Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi və Abdulla Şaiqin Mənzil Muzeyindən mərkəzə daxil olan eksponatların bərpadan əvvəlki vəziyyətlərinə və bərpadan sonra görülən işlərin nəticələrinə baxış keçirilib. 

Eksponatların bərpadan əvvəl və bərpadan sonra görülən işlər və nəticələri haqqında müzakirələr aparılıb, müvafiq qərarlar qəbul edilib.

#bərpa #elmibərpamərkəzi #conservationcenter #conservation #restoration #restored #muzey #museum #экспонаты #bərpaolunaneksponatlar #elmibərpaşurası #restoredexhibits #отреставрированныеэкспонаты #музей #exhibits #mədəni #irs #культурное #наследие #cultural #heritage #Azerbaijan #Azerbaijan2021 #Baku #Baku2021

Sentyabr 28, 2021

Geri