GƏNCƏ TARİX-DİYARŞÜNASLIQ MUZEYİNİN TOPLUSUNA MƏXSUS EKSPONATLARIN QISA MÜDDƏT ƏRZİNDƏ BƏRPASI


Cari ilin yanvar ayında Gəncə Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin toplusuna məxsus eksponatların bərpa və konservasiyaya ehtiyacı olduğu mərkəzimiz tərəfindən bir qismi (17 ədəd) müəyyənləşdirilmişdir.
Bununla əlaqədar eksponatlar Elmi Bərpa Mərkəzinin ali-dərəcəli bərpaçıları tərəfindən “Azərbaycan Respublikası Muzey Sərvətlərinin və Muzey Kolleksiyasının Uçotu və Mühafizəsinə dair Təlimat”da müəyyən edilmiş qaydada qısa müddət ərzində yerində bərpa olunmuşdur.

Yanvar 17, 2022

Geri