18 Aprel - BEYNƏLXALQ ABİDƏLƏR VƏ TARİXİ YERLƏR GÜNÜDÜR


 

Bu gün bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da qeyd olunur.

Azərbaycan xalqının mədəni irsi bəşər mədəniyyətinin ayrılmaz parçasıdır. Məhz elə buna görə də çoxəsrlik tarixi keçmişimizdən yadigar qalan tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi beynəlxalq əhəmiyyət kəsb edir.
Tarixi abidələr – məqbərələr, saraylar, məbədlər, məscidlər, qəbiristanlıqlar, körpülər, ovdanlar, günbəzlər, minarələr və s. tarixi keçmişimizin maddi yadigarlarıdır.

Aprel 18, 2022

Geri