Bu gün müasir Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, xalqımızın və dövlətimizin müstəqilliyi, inkişafı naminə böyük xidmətlər göstərmiş ÜmummilliLider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümüdür.


Milli yaddaşımızda silinməz izlər buraxan Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illər ərzində bugünkü dövlət müstəqilliyimizin möhkəm təməli qoyuldu, milli ruh və azərbaycançılıq məfkurəsi yüksəlməyə, ölkədə hər bir sahə sürətlə inkişaf etməyə başladı.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsini dərin hörmət və ehtiramla anırıq.

May 11, 2022

Geri