MUZEY SƏRVƏTLƏRİ VƏ XATİRƏ ƏŞYALARININ ELMİ BƏRPA MƏRKƏZİNƏ XAÇMAZ TARİX-DİYARŞÜNASLIQ MUZEYİNDƏN DAXİL OLAN EKSPONATLARIN QƏBUL PROSESİ...


Xaçmaz Tarix-Diyarşünaslıq muzeyinin direktoru Pakizə Mehdiyeva və mərkəzin elmi-işlər üzrə direktor müavini İranə İbrahimovanın iştirakı ilə 17 ədəd tikmə nümunəsinin bərpa məqsədilə təhvil-təslimi həyata keçirildi.

İyul 08, 2022

Geri