MUZEY SƏRVƏTLƏRİ VƏ XATİRƏ ƏŞYALARININ ELMİ BƏRPA MƏRKƏZİNƏ XAÇMAZ TARİX-DİYARŞÜNASLIQ MUZEYİNDƏN DAXİL OLAN EKSPONATLARIN TƏHVİL-TƏSLİM PROSESİ HƏYATA KEÇİRİLİB


Xaçmaz Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin direktoru Pakizə Mehdiyeva, Mərkəzin baş mühafizi Pakizə Almazova və Tətbiqi-İncəsənət şöbəsinin bərpaçı-rəssamları Bəsti Əliyeva və Aynur Məmmədovanın iştirakı ilə bərpa olunan eksponatların təhvil-təslim prosesi həyata keçirilib.

Mart 03, 2023

Geri