Declaration of the Council of Lithuanian Freedom Fight Movement of February 16 1949 and Its Signatories

  • SƏRGİLƏR

Sufizmin əsas atributlarından biri olan “Kəşkül” və onun bərpa olunmuş nümunəsi haqqında araşdırma

Aprel 23, 2020

“XİLAS EDİLMİŞ MƏDƏNİ SƏRVƏTLƏR” ADLI SƏRGİ-SEMİNAR

Oktyabr 21, 2019

“XİLAS EDİLMİŞ MƏDƏNİ SƏRVƏTLƏR” ADLI SƏRGİ-SEMİNAR

İyun 07, 2019

“XİLAS EDİLMİŞ MƏDƏNİ SƏRVƏTLƏR” ADLI SƏRGİ-SEMİNAR

May 06, 2019

“XİLAS EDİLMİŞ MƏDƏNİ SƏRVƏTLƏR” ADLI SƏRGİ-SEMİNAR

Aprel 26, 2018

“Lənkəranda muzeyin bərpa olunmuş eksponatlarının sərgisi” – 13 avqust 2014-cü il

Avqust 13, 2013

Ucar rayonu sərgi – 2013

Aprel 27, 2013

Qusar rayonu sərgi – 2012

Aprel 27, 2012

Xilas olunmuş gözəllik (Qax rayonu)- 2012

Yanvar 01, 2012

İsmayıllı və Gəncə şəhərlərində sərgi – 2011

Aprel 27, 2011

Rusiyanın Bərpa üzrə Dövlət Elmi-Tədqiqat İnstitutunda beynəlxalq konfrans zamanı – Moskva, 2010

Aprel 27, 2010

TARİX MUZEYİ 2009 SƏRGİ

Aprel 27, 2009