Declaration of the Council of Lithuanian Freedom Fight Movement of February 16 1949 and Its Signatories

  • Xəbərlər

Xurşidbanu Natəvanın evi

Yanvar 22, 2021

KƏLBƏCƏR TARİX-DİYARŞÜNASLIQ MUZEYİNDƏN ELMİ BƏRPA MƏRKƏZİNƏ DAXİL OLAN EKSPONATLARIN TƏHVİL-TƏSLİM PROSESİ

Yanvar 20, 2021

Mirəli türbəsi

Yanvar 18, 2021

Ağdam Çörək Muzeyi

Yanvar 15, 2021

Saatlı məscidi

Köçərli məscidi

Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının Elmi Bərpa Mərkəzində bərpa edilən qurama texnikalı tikmənin üzərində aşkarlanan yazılar Üzeyir Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” operasının ilk tamaşasının proqram-afişasını əks etdirir...

Yanvar 12, 2021

Müsəlman Şərqinin ilk operası olan “Leyli və Məcnun”un premyerasından 113 il ötür

Çuval üzərində aparılan konservasiya prosesi…

Dəmirovlu pir məbədi

Azərbaycan Respublikasında 2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi İli” elan edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Yanvar 05, 2021

Prezident İlham Əliyev Şuşa şəhərini Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı elan edib